VoiceToys е оригинален систем за говорна терапија и сензорно-моторна стимулација, и е иднината на логопедската и дефектолошката пракса и специјална терапија.

Создаден од тим од искусни терапевти и врвни инженери, VoiceToys е идеален за рехабилитација со кохеларни импланти, говорно-слушна терапија, аудиологија, дефектологија од сите специјалности, подобрувајќи го аудитивното и визуелното внимание, вокализација, почетна артикулација и први вербални имитации.

Системот VoiceToys се состои од четири групи на уреди и мобилна апликација: VibeY, SpaceY, SpreadYи JumpY.

VibeY

VibeY е вибротактилен уред кој реагира на интензитетот и висината на звукот со производство на благи светла во различни бои и нежни вибрации. Наменет е за вокална стимулација и контрола на тонот и интензитетот на гласот, а чувствителноста може да се контролира преку мобилната апликација.
Овозможува аудио-визуелен и вибро-тактилен фидбек, гласовна контрола со ефект на одложување и силно мотивациско влијание за невербални пациенти.

Напојување:DC, 5V, 1A
Тип на конектор:Micro USB
Димензии:Дијаметар: 12.1 cm
Висина 6 cm
Батерија:Li-Ion 18650
Поврзување:Безжичен – Wi-Fi, Bluetooth
Куќиште:PET-G, излеан акрил
voiceToysVibeY_01
voiceToysVibeY_02
 • Повратна информација и самосвест: Визуелизацијата на нивото на звук обезбедува непосредна повратна информација и за терапевтот и за пациентот. Ова може да им помогне на пациентите да станат посвесни за нивните говорни патерни, како што се тонот, гласноста и интонацијата, што ќе им олесни да ги идентификуваат областите на кои им е потребно подобрување.
 • Артикулација и изговор: За пациентите со потешкотии со артикулацијата или изговорот, визуелната повратна информација може да им помогне да ги видат разликите помеѓу правилните и неправилните артикулациони места. Со набљудување на нивоата на звук, пациентите можат да работат на прецизни движења на јазикот, усните и гласните жици за да постигнат подобра артикулација.
 • Нарушувања на гласот: Пациентите со нарушувања на гласот, како што се гласните јазли или засипнатост, може да имаат корист од визуелизацијата на нивото на звук. Ова им овозможува да ја следат и контролираат јачината на говорот за да го намалат оптоварувањето на гласните жици и да поттикнат поздраво производство на глас.
 • Интонација и прозодија: Некои говорни нарушувања вклучуваат потешкотии со интонацијата и прозодијата (ритамот и мелодијата на говорот). Визуелизирањето на нивоата на звук може да им помогне на пациентите подобро да ги разберат и практикуваат соодветните тонови и модели на стрес во нивниот говор.
 • Нарушувања на ритамот: Пациентите со пелтечење или други нарушувања на говорниот ритам може да имаат корист од визуелните повратни информации за регулирање на брзината на говорот, паузите и ритамот, што може да помогне да се намалат епизодите на пелтечење.
 • Контрола на гласност: Визуелизирањето на нивоата на звук може да им помогне на пациентите со потешкотии да ја контролираат јачината на говорот. Тие можат да видат кога зборуваат премногу тивко или премногу гласно и да работат на постигнување посоодветна и поудобна гласност.
 • Мотивација: Многу пациенти наоѓаат мотивација во следењето на нивниот напредок преку визуелна повратна информација. Кога ќе ги видат подобрувања во нивото на звукот и говорните модели со текот на времето, тоа ги поттикнува да продолжат да вежбаат и да учествуваат во вежбите за говорна терапија.
 • Домашна пракса: Алатките за визуелна повратна информација може да се интегрираат во апликации или софтвер за логопедска терапија, овозможувајќи им на пациентите да вежбаат дома. Ова ги проширува придобивките од говорната терапија надвор од клиниката и промовира доследна практика. Благодарение на малите димензии, VibeY им овозможува на пациентите да вежбаат дома, што промовира редовно вежбање и во голема мера го зголемува успехот на терапијата.
 • Зголемена сензорна свест: Вибро-тактилната повратна информација обезбедува дополнителен сензорен канал кој може да ја подобри свесноста на пациентот за нивните говорни патерни и нијанси на производство на звук. Им овозможува на пациентите да го „чувствуваат“ звукот на начин што може да биде попристапен и поинформативен за оние кои имаат потешкотии со обработката на аудитивни информации.
 • Проценка и следење: Логопедите можат да користат вибро-тактилни уреди за да ги проценат моделите на говор на пациентот и да ги следат промените со текот на времето. Чувствувајќи ги вибрациите што одговараат на нивниот говор, пациентите можат подобро да ја разберат нивната артикулација, тон и прозодија.
 • Целни говорни вежби: Вибро-тактилната повратна информација може да се користи во специфични говорни вежби. На пример, уредот може да вибрира кога пациентот правилно изговара одреден звук или збор, зајакнувајќи ја правилната артикулација и олеснувајќи им на пациентите да ги реплицираат правилните говорни патерни.
 • Само-следење: пациентите можат да користат уреди за вибро-тактилни повратни информации за само-следење за време и надвор од тераписките сесии. Тие можат самостојно да вежбаат говорни вежби и да добиваат непосредни тактилни повратни информации за да направат соодветни прилагодувања и да ги подобрат своите вештини за зборување.
 • Фонетска свест: Вибро-тактилната повратна информација може да им помогне на пациентите да развијат фонетска свест со тоа што ќе им дозволи да ги „чувствуваат“ разликите помеѓу различните говорни звуци и моделите на изговор. Ова може да биде особено корисно за луѓето со нарушувања на говорот.
 • Контрола на гласот: На пациентите со нарушувања на гласот, вибро-тактилната повратна информација може да им помогне да го контролираат нивниот вокален квалитет. Со чувство на вибрации поврзани со нивниот говор, тие можат да направат прилагодувања во реално време за да го намалат оптоварувањето на гласните жици.
 • Мотивација и ангажман: Вградувањето на тактилни повратни информации во говорната терапија може да биде мотивирачко и привлечно за пациентите, особено за децата. Чувството на вибрации кога правилно ги изговараат говорните звуци може да биде наградувачко и забавно искуство, кое поттикнува активно учество во терапијата.
 • Мултисензорно учење: Некои поединци учат подобро кога се вклучени повеќе сетила истовремено. Комбинирањето на аудитивни и тактилни повратни информации може да го олесни мултисензорното учење, што го подобрува задржувањето и примената на новите говорни вештини.
 • Пристапност: Вибро-тактилните повратни информации може да бидат особено корисни за пациентите со оштетен слух, бидејќи не се потпираат само на аудитивни знаци. Обезбедува пристапен начин за работа на говорни и комуникациски вештини.

SpaceY

Овие паметни, безжични звучници емитуваат звуци што терапевтот ги избира од саканата локација, а пациентите треба да погодат од каде доаѓа звукот.
Овозможува локализација, идентификација и дискриминација на звуците во 3D простор, развива фонолошка свест, меморија и фокус, а помага и во учењеро на нови зборови и поими. Мобилната апликација овозможува контрола на звучниците и следење на напредокот на пациентите.

 

Напојување:DC, 5V, 1A
Тип на конектор:Micro USB
Димензии:12 cm x 7.3 cm x 10.7 cm
Батерија:Li-Ion 18650
Поврзување:Безжичен – Wi-Fi, Bluetooth
Куќиште:PET-G, Балса дрво, EVA пена, излеан акрил
voiceToysSpaceY_01
voiceToysSpaceY_02

SpreadY

SpreadY се состои од 5 мултифункционални безжично поврзани прачки. Примарно се наменети за визуелна репрезентација на распределбата на звук во просторот и реагираат прецизно на нивото на звукот, оставајќи впечаток на ширење на гласот во просторијата. Овозможуваат аудио-визуелен фидбек во 3D простор, помагаат во развивање на фонолошката свест, меморијата и фокусот. Преку мобилната апликација овозможуваат и напредни функции – оригинална мемориска игра и анализа и синтеза на зборови и реченици за логопедска пракса.

Напојување: DC, 5V, 1A
Тип на конектор: Micro USB
Димензии: Дијаметар: 12.1 cm Висина 34 cm
Батерија: Li-Ion 18650
Поврзување: Безжичен – Wi-Fi, Bluetooth
Куќиште: PET-G, Акрилна прачка со дијаметар од 2 cm
voiceToysSpreadY_01
voiceToysSpreadY_02

JumpY

Ова е уред кој го прикажува нивото на звук или реагира на скокови на трамболина. Чувствителноста и изворот на активација, било тоа микрофон или трамболина, може да се прилагоди преку мобилната апликација.
Наменет е за визуелна идентификација на нивота на звук и сензоримоторна стимулација. Исто така, доаѓа со JumpYSensor, наменет за откривање на растојание.
Овозможува развивање на груби моторни вештини, визуелно внимание, концентрација и трпение, а со различните комбинации на снузелен светла нуди и релаксација.

JumpY

Напојување: DC, 5V, 1A
Тип на конектор: Coaxial, 5.5 mm x 2.5 mm
Димензии: 120 cm x 30 cm
Поврзување: Безжичен – Wi-Fi, Bluetooth
Куќиште: Алуминиумска рамка, заден дел од шперпласт,
излеана акрилна предна страна


JumpYSensor

Напојување: DC, 5V, 1A
Тип на конектор: Micro USB
Димензии: 5 cm x  4.2 cm x 71 cm
Батерија: Li-Ion 18650
Поврзување: Безжичен – Wi-Fi, Bluetooth
Куќиште: PET-G
voiceToysJumpY_01

Што содржи сетот?

Системот VoiceToys доаѓа во две кутии. Во едната кутија, безжичните уреди од системот се пакувани како индивидуални уреди, секој во својата означена кутија:

 • 1 – VibeY
 • 5 парчиња- SpaceY (син, жолт, зелен, црвен, сив)
 • 5 парчиња- SpreadY (син, жолт, зелен, црвен, сив)
 • 5 парчиња акрилни стапки за SpreadY
 • 5 парчиња држачи за карти за SpreadY
 • 1 кабел за полнење

Во другата кутија се наоѓа уредот JumpY, заедно со неговото напојување и сензорот за растојание.

Полнење на батеријата на безжичните уреди и електрична безбедност

Безжичните уреди се полнат со напон од 5V користејќи кабел со Micro USB конектор. Не користете оштетени кабли, само оние кои се дадени со уредот или кои би биле соодветна замена. Уредот мора да биде исклучен, и прекинувачот мора да биде во положба 0 за време на полнењето. Никогаш не ги оставајте уредите без надзор за време на полнењето! Во случај на абнормално висока температура на уредот, појава на чад или необични мириси, веднаш исклучете го уредот од изворот на напон и преместете го на локација каде што не би можел да предизвика пожар.
Уредот JumpY се напојува со вклучениот адаптер од 5V/2A. Не поврзувајте
друг тип на напојување бидејќи може да предизвика оштетување!

Купете го системот VoiceToys!

Купете ги уредите од системот VoiceToys одделно!

Поставки за колачиња (cookies)​

Неопходни колачиња (Necessary cookies) – секогаш активни

Неопходните колачиња помагаат една веб-страница да биде употреблива со овозможување на основните функции, како навигацијата низ страницата, употребата на кошничка за купување (shopping cart), наплата и сл. Без овие колачиња, веб-страницата не може да функционира правилно.

Со користење на нашите услуги, се согласувате да користиме неопходни колачиња. За повеќе информации прочитајте ја политиката за колачиња или политиката за приватност.